Jahimaja

Ida-Saaremaa õppekeskus

2002. a rahuldas Laimjala Vallavolikogu jahiseltsi taotluse anda seltsi kasutusse, rendile, endine Saaremaa viimane meierei hoone Aaviku külas. Samal aastal alustati ka esmaste remonttöödega.  Arvestades olukorda, kus rentniku staatus ei andnud erilist kindlust hoone edaspidise kasutamise võimalikkuses, esitas selts valla volikogule uue taotluse, seekord hoone võõrandamiseks seltsile. Peale olukorra ja tehtud töödega tutvumist otsustati 2004. a lõpus võõrandada hoone Laimjala Jahiseltsile otsustuskorras tasuta. 2005. aasta lõpuks sai kõik dokumendid korda.

Kuna nii Laimjalas kui kogu Ida-Saaremaal oli jahimeestel puudus korralikust seltsimajast, sh õppeklassist koos kaasaegse sisustusega, otsustati seltsi üldkoosolekul rajada hoone ülemisse tiiba õpperuumid, mis võimaldavad ka muid üritusi korraldada. KIK-ile esitatud projektitaotlus õppeklassi vajaliku kaasaegse tehnika ja sisustuse soetamiseks sai positiivse otsuse, see andis edasisele arengule suure tõuke ja hoo. 2006 suvel sai positiivse otsuse ka teine projektitaotlus ehitus-remonttööde teostamiseks ning katuse ja akende vahetamiseks. Sama aasta suvel toimus jahimaja ruumides juba esimene jahimeeste täiendkoolitus, mille viis läbi Keskkonna­ministeeriumi peaspetsialist Kaarel Roht.

Tänaseks päevaks on tööd teostatud kogu hoone paremas tiivas ja 2007. a. novembris kogu hoone üldine kasutuselevõtt. Lisaks on taotletud ja saadud kaasfinantseerimist ka PRIA ja LEADER programmidest. Jahimeeste tarbeks on valminud nõuetekohase juurdeehitusena ulukite töötlemiseks vajalikud ruumid, soetatud ulukite töötlemiseks vajalikud seadmed, muuhulgas on hoones külmkamber. Koolitustel ja üritustel osalejate tarbeks on välja ehitatud majutusruumidega teine korrus.

Tänaseks on jahimaja aktiivses kasutuses ning tänu optimaalsele ruumilahendusele saavad jahimehed oma igapäevaseid toiminguid läbi viia alumises tiivas, samas kui õppekeskuse osa on aktiivses kasutuses erinevate ürituste ja koosviibimiste tarbeks. Maja on väga hästi omaks võetud ning pidevas kasutuses, mis annab rahulolu ja teadmist, et kõik tööd ja ettevõtmised on läinud asja ette ning piirkonnal oli tõesti selliste võimaluste ja suunitlusega maja vaja. Aga sellega ei ole jahiseltsi plaanid majaga veel lõppenud. – Iga idee, mis on idanema pandud viljakasse mulda, kasvab seal rõõmuga, areneb ja laieneb. Nii on ka jahiseltsil kavas ehitada majale laiendusena veel nn. suur saal, mis annaks võimaluse trofeede püsiväljapaneku paigaldamiseks ning suuremate ühisürituste korraldamiseks – soove ja mõtteid on vaikselt arutatud. Uude maja tiiba on plaanis rajada ka nn. vorstitsehh, et kütitud ulukite jahisaadusi senisest veelgi enam väärtustada ning taas jahimeestele uusi põnevaid võimalusi ja väljakutseid pakkuda.

Laimjala Jahiseltsi tegemised